Prepping Lista

Få de nödvändiga förnödenheternaDessa nödvändiga förnödenheter inkluderar mat, skydd, vapen, vatten och en apokalypsplan. Alla vet att människor behöver dessa tre saker för att överleva. ... Read More

IPTV TV

IPTV är en ny generation av digital interaktiv TV, en komplett ersättning för kabel-TV med ytterligare interaktiva funktioner. IPTV-tekniken gör att du kan visa markbundna och kabelkanaler på en ... Read More

Vad är IPTV?

IPTV är i huvudsak distribution av multimediainnehåll, videor eller live-tv via ett Internet Protocol (IP) nätverk. Sådana bestämmelser kan göras antingen via det offentliga Internet eller via e... Read More