Biverkningar av vaping

Vaping är något helt nyligen, den första elektroniska cigaretten som marknadsförs dök upp i 2004 i Kina och inte tillräckligt med studier har gjorts eller tillräckligt med tid har gått för att veta om vaping ger biverkningar.

Men om vi tar hänsyn till de ingredienser som en e-vätska har (propylenglykol, vegetabilisk glycerin, smakämnen och nikotin) är de ofarliga ämnen som vi kan hitta perfekt i livsmedel som vill söta med färre kalorier än socker. Nikotin, oavsett hur mycket har talats om dess skadliga effekter, det enda som orsakar är tobaksberoende och är helt nödvändigt att passera processen att sluta röka. Enligt en toxikologistudie måste stora mängder nikotin konsumeras (500-1000 mg oral nikotin) för att nikotin ska vara giftigt och inte alla E-vätskor innehåller nikotin. Dessa ejuicer Nasty Shisha, Nitros Cold Brew e-juice, Ossem, Pacha Mama, Porn Series Ejuice, Riot Squad, SadBoy, Savage & Senses innehåller dock ingen nikotin, men dem är goda kan jag säga.

Dessutom måste man också komma ihåg att sedan dess utseende har det inte förekommit några relevanta fall som anger på ett trubbigt sätt att vaping har en negativ effekt. I händelse av att vi kommer att överväga de två fallen av lipoid lunginflammation som har varit i världen som en negativ effekt av https://vape.se/, bör det sägas att även läkare har sagt att det är ofullständigt, eftersom två fall inte kan bevisa ett samband mellan användningen av dessa enheter och sjukdomen.

Slutligen, för att säga att det inte är bevisat att passiva vapers finns. Förbränningen av tobak producerar hundratals skadliga ämnen som kolmonoxid eller tjära, vilket direkt påverkar dem runt dem som använder tobak. Vaping, bestående av vattenånga, producerar ingen giftig substans som kan orsaka alla de sjukdomar som tobak producerar. Faktum är att det finns flera studier som du kan läsa på Ecigaretter.se, Peoplesmoker.se, VapeSweden.se, dk.vape.se & Jooz.se som bevisar det som Doktorer och CSIC, vars resultat var avgörande, och slutsatsen att: “Elektroniska cigaretter levererar nikotin till rökare men inte andra föroreningar som överförs med tobak”.

Källor: Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.