Fysiska och psykiska konsekvenser av viktökning med gainer

Fetma och övervikt är tydligt förknippade med många allvarliga tillstånd, inklusive typ II diabetes mellitus, hypertoni, och kranskärlssjukdom. Övervikt ökar också risken för dödsfall. Senaste bevis tyder på att viktökning själv, även om personer kvar inom “normal ” viktintervall, ökar också risken för medicinska sjukdomar och för tidig död. Personer som får 5,0 till 7,9 kg (11 till 17,3 lb) som vuxna är 1,9 gånger mer benägna att utveckla typ II diabetes mellitus och 1,25 gånger mer benägna att utveckla kranskärlssjukdom än de som går ner i vikt eller bibehålla en stabil vikt efter ålder 18 år. Få 11 till 20 kg (24,2 till 44 lb) eller mer i vuxen ålder ökar risken för ischemisk stroke 1,69 till 2,52 gånger. Sambandet mellan viktökning och bröstcancer har varit svårt att studera, främst eftersom postmenopausala hormonersättningsbehandling kan maskera effekten av viktökning på cancerrisk. Följaktligen, viktökning i vuxen ålder har förknippats med en ökad risk för bröstcancer endast bland kvinnor som aldrig har använt hormonersättningsbehandling. Förutom dess negativa effekter på sjukdomsutfall, viktökning med https://snorbilligt.se/ också försämrar fysisk funktion, minskar livskvaliteten, och är förknippad med dålig psykisk hälsa. Dessa psykologiska och psykiska konsekvenser av viktökning kan bli en extra börda för patienter med schizofreni och andra psykiska störningar.