Prepping Lista

Få de nödvändiga förnödenheterna
Dessa nödvändiga förnödenheter inkluderar mat, skydd, vapen, vatten och en apokalypsplan. Alla vet att människor behöver dessa tre saker för att överleva. Dessutom behöver du en kontinuerlig leverans av dessa tre. Preppers via prepperbutik.se är medvetna om detta, och de vidtar nödvändiga åtgärder för att förbereda sig i händelse av att utbudet har störts av någon anledning.
Vi låter aldrig en arbetsförlust eller truckers strejka för att stoppa dem från att äta. Det är därför de förbereder sig. De ser till att de köper extra mat när den är till salu. De växer också och tenderar att sin egen trädgård och bevara den. De köper i bulk och lagrar dem för regniga dagar.
Samtidigt gillar anhängare inte heller skulder. De ser till att alla deras inteckningar betalas ut. De lever också inom sina medel, medan de arbetar hårt på sina jobb. De är inte rädda för fysiskt arbete för att ge alla sina familjers behov och önskemål. Preppers vill inte heller att en arbetsförlust ska förvandlas till förlust av en bil eller ett hem.